checking balanceZastosowanie usług zarządzania niezależnie od połączenia z wybraną formą finansowania oraz przyjętej formy rozliczeń daje Klientowi niewątpliwe korzyści:

  • Brak konieczności rozbudowywania/utrzymywania wyodrębnionego działu transportu,
  • Brak konieczności angażowania kapitału własnego lub obciążania własnej zdolności kredytowej w celu finansowania floty pojazdów,
  • Poprawa wskaźników bilansowych (obniżenie sumy bilansowej, obniżenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałami własnymi) oraz niektórych wskaźników wynikowych (podwyższenie zwrotu kapitału własnego) Klienta. Kwestia ta ma niekiedy kapitalne znaczenie podczas negocjacji z instytucjami finansującymi oraz w relacjach właścicielskich, szczególnie w firmach o skomplikowanej strukturze własnościowej,
  • Gwarancję pokrycia wszystkich kosztów związanych z eksploatacją samochodu. Klient pokrywa koszty w zakresie paliwa i płynów eksploatacyjnych. Wszystkie koszty obsługi samochodów, napraw powypadkowych i mechanicznych pokrywa Perfekt Flota sp. z o.o. Koszty, których finansujący nie ponosi (uszkodzenia umyślne lub wynikające z rażącego zaniedbania np. zatarcie silnika przez jazdę bez oleju), uszkodzenia spowodowane pod wpływem alkoholu mogą i powinny być przeniesione na bezpośredniego sprawcę zdarzenia na podstawie odpowiednich zapisów w umowach o pracę, wewnętrznych regulaminach użytkowania itp.Klient otrzymuje na koniec okresu rozliczeniowego jedną fakturę na ustaloną kwotę. Jest to prosty sposób na precyzyjne zaplanowanie kosztów eksploatacji. W znaczący sposób zmniejsza się obciążenie działu księgowego z tytułu księgowania jednego dokumentu zamiast kilkuset.
  • Wymiana floty po ustalonym okresie nie przyniesie Klientowi niespodziewanej straty ani nie spowoduje konieczności finansowania używanych samochodów do czasu ich zbycia.
  • Uszkodzenie samochodu w wyniku awarii, wypadku drogowego lub jego kradzież nie mają wpływu na ciągłość eksploatacji – firma otrzyma samochód zastępczy na czas określony warunkami Assistance.
  • Koszt wynajmu jest zwykle niższy w stosunku do całkowitego kosztu eksploatacji własnej floty. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu doświadczenia ludzi z firm specjalizujących się w zakresie wynajmu samochodów. Obsługa techniczna Perfect Flota Sp. z o.o. zapewnia eliminację napraw powtarzalnych, a także dodatkowych kosztów związanych z naprawami pogwarancyjnymi, stanowiącymi skutek wcześniejszych uszkodzeń lub wad ukrytych produktu.

Leaseback
Leaseback to unikatowa forma usługi leasingowej. Pozwala posiadającemu już własną flotę Klientowi odciążyć księgi firmy, a jednocześnie dalej korzystać z pojazdów.

Dlaczego Wynajem?
O wyższości wynajmu długoterminowego nad zarządzaniem flotą wewnątrz firmy już dawno nie trzeba przekonywać. Po stronie minusów utrzymywania floty w firmie jest przede wszystkim obciążenie ksiąg rachunkowych, ale także zaangażowanie sztabu ludzi, który będzie dbał o sprawność floty firmowej.
Tymczasem wynajem długoterminowy, jaki oferuje Perfekt Flota zdejmuje ten cały ból głowy. W przypadku zakupu aut dla naszego klienta jesteśmy w stanie wynegocjować wyższe upusty u producentów. Następnie sami zajmujemy się serwisowaniem i utrzymaniem sprawności floty, a w przypadku wydarzeń awaryjnych to na naszej głowie jest jak najszybsze opanowanie sytuacji i sprowadzenie niezbędnej pomocy.
Odejmujemy bólu głowy księgowym. Po pierwsze, zakupione auta nie muszą obciążać ksiąg klienta. Po drugie zamiast setek faktur za paliwo i naprawy, księgowy otrzymuje tylko jedną – zbiorczą. Jednocześnie jesteśmy w stanie dostarczyć wszelkiego rodzaju szczegółowe raporty dla administratora floty ze strony klienta, sporządzone zgodnie z jego wymaganiami. Pozwala to menedżerom naszych klientów zyskiwać znaczące oszczędności kosztów, jak również precyzyjnie planować wydatki na tabor samochodowy.
Usługa wynajmu to serwis typu door-to-door, czyli samochód podstawiany jest pod bramę zakładu, czy drzwi do biura i nasi klienci nie mają potrzeby zwiedzania warsztatów samochodowych.

Korzyści Podatkowe
W przypadku wynajmu długoterminowego można mówić o korzyściach podatkowych. Są one podobne do korzyści w przypadku leasingu operacyjnego. Przewagą wynajmu jest brak czynszu inicjalnego, wysokiej opłaty wstępnej.
Czynsz wynajmu i opłaty za zarządzanie flotą można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu.
Niewątpliwą zaletą dla księgowości firmy korzystającej z wynajmu długoterminowego są ponadto stałe i przewidywalne koszty użytkowania pojazdów. Zatem łatwiej jest planować wydatki związane z utrzymaniem floty, łatwiej panować nad dyscypliną budżetową w firmie.
Door 2 Door
Usługa od drzwi do drzwi to dostarczenie samochodu „pod drzwi” firmy, lub w którekolwiek inne miejsce, gdzie będzie potrzebny, jak również zabranie samochodu do warsztatu spod bramy zakładu.