zarzadzanie-flota-samochodowa-warszawa

Usługa Obejmuje:

 • Help Line (24/7/365)- Przez 24 h użytkownicy pojazdów, mają zapewnioną pomoc techniczną podczas takich sytuacji jak: awarie, kolizje drogowe itp. (pracownik dedykowany).
 • Przeglądy– Monitorowanie przebiegu i wieku pojazdów w celu wyznaczenia użytkownikowi terminu przekazania pojazdu na przegląd okresowy lub techniczny, w tym informowania użytkownika o konieczności dokonania takiego przeglądu. Kontrola przestrzegania terminów przeglądów i konserwacji określanych w gwarancji i instrukcji obsługi pojazdu związanych z jego standardową eksploatacją.
 • Ubezpieczenia– Pomoc w wyborze programu ubezpieczeniowego odpowiadającego najlepszym praktykom na rynku. Współpraca z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych w zakresie monitorowania terminów ubezpieczeń oraz dystrybucja obowiązujących dokumentów ubezpieczeniowych.
 • Karty Paliwowe– Bieżąca współpraca z użytkownikami kart paliwowych oraz ich dystrybutorami.
 • Wymiana Opon– Organizacja i nadzór nad sezonową wymianą opon oraz wymianą uszkodzonego ogumienia.
 • Usuwanie Szkód Komunikacyjnych– Udział oraz pomoc przy usuwaniu szkód komunikacyjnych, których doznał pojazd, w tym wsparcie przy organizacji transportowania pojazdów  uszkodzonych, oględzin w celach związanych z ubezpieczeniem oraz kierowanie pojazdów uszkodzonych do  warsztatów naprawczych.
 • Rejestracja– Rejestrowanie pojazdów oraz wykonywanie wszelkich czynności wymagających reprezentacji w Wydziale Komunikacji (podstawie stosownych upoważnień wystawionych przez Zlecającego).
 • Polityka Samochodowa– Kontrola przestrzegania obowiązującej Polityki Samochodowej obowiązującej u Zlecającego.
 • Od Drzwi do Drzwi– Dostarczanie pojazdów we wskazane miejsce dla użytkowników.
 • Autoryzacja– Autoryzacja wykonywanych usług do ustalonej kwoty. Kontrole jakości i zasadności wykonanych napraw serwisowych oraz cen użytych materiałów i części, kontrola poziomu kosztów usług serwisowych.
  Samochody Nieużywane- Nadzór nad przechowywaniem i kontrola stanu pojazdów czasowo nieużywanych na parkingu PF.
 • Organizacja aut zastępczych.
 • Sprzedaż– Wsparcie w sprzedaży pojazdów wycofywanych z eksploatacji.
 • Kupno– Wsparcie w negocjacji warunków i kupnie nowych pojazdów.
 • Zamówienia– Przygotowywanie zamówień oraz potwierdzeń wykonania usługi na karty paliwowe, wymianę opon, naprawy, dodatkowe urządzenia do pojazdów itp.
 • Faktury– Przygotowywanie załączników do faktur do księgowości z podziałem na centra kosztowe.
 • VIP Service– Pełna obsługa pojazdów (tankowanie, mycie, przeglądy itp.) wskazanych przez Zlecającego .
 • Raportowanie
 • Inne– Inne usługi powiązane z zarządzaniem flotą i zlecone przez Zamawiającego. 

Ponadto Perfekt Flota zapewnia pełny monitoring rynku flotowego, wsparcia w tworzeniu reguł i zasad użytkowania floty i fachowego doradztwa w zakresie m.in. optymalizacji kosztów.