ADMINISTROWANIE FLOTĄ

Perfekt Flota to możliwość administrowania flotą poprzez outsourcing, bez potrzeby tworzenia działu Flotowego. Traktujemy indywidualnie każdego użytkownika i jego potrzeby. Dokładamy wszelkich starań, żeby rozwiązać zaistniałe problemy w jak najkrótszym czasie. Poprawiamy procesy czy tworzymy nowe w celu automatyzacji i wygenerowaniu wymiernych oszczędności. Rekomendujemy najlepsze praktyki rynkowe związane z mobilnością i dążeniem do niskoemisyjności dla naszych Klientów.

Zapewniamy

 • Wykonanie wszystkich działań operacyjnych dotyczących zarządzania flotą od A do Z,
 • Stworzenie indywidualnej oferty dla każdego Klienta,
 • Wdrażanie, modyfikację oraz kontrolę przestrzegania obowiązującej Polityki Flotowej. W razie potrzeby tworzymy nową politykę flotową,
 • Kontakt z dedykowanym opiekunem, a w razie potrzeby wsparcie reszty zespołu do dedykowanych procesów oraz infolinię działającą 24/7,
 • Koordynacja procesem związanym z kartami paliwowymi ( zamawianie nowych kart, duplikatów, blokady, zmiana PIN, upoważnienia itd. ) oraz dystrybucja kart do użytkowników,
 • Prowadzenie ewidencji korespondencji dotyczącej wykroczeń drogowych popełnianych przez użytkowników (parkowanie, fotoradary, inne) oraz udzielanie informacji odpowiednim służbom (policja, straż miejska, straż gminna),
 • Pomoc w wyborze programu ubezpieczeniowego, rekomendowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń pojazdów. Współpraca z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych zakresie monitorowania terminów ubezpieczeń oraz dystrybucja obowiązujących dokumentów ubezpieczeniowych. Zgłaszanie do ubezpieczenia nowych pojazdów,
 • Przedstawianie rekomendacji w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe dotyczące optymalizacji floty, wdrażaniu nowych rozwiązań, układanie strategii mobilności floty,
 • Weryfikacja ponoszonych kosztów utrzymania floty, w szczególności kosztów związanych z bieżącą eksploatacją pojazdów, umów leasingowych, kosztów ubezpieczenia pojazdów, kosztami dodatkowymi,
 • Współpraca z odpowiednimi Działami ( Zakupów, Kadry & HR, Finanse, Zarząd ) w zakresie obowiązującej polityki flotowej w organizacji, układanie strategii dotyczącej przyszłości,
 • Koordynowanie i analiza procesu związanego z zamawianiem oraz rotacją wewnętrzną samochodów służbowych,
 • Koordynowanie współpracy pomiędzy Zleceniodawcą, a dostawcami usług CFM/ Leasingu,
 • Koordynacja przekazań samochodu między użytkownikami, zakończeniem oraz rozpoczęciem kontraktów,
 • Kontrola, analiza, dekretacja i raportowanie kosztów związanych z flotą samochodów służbowych,
 • Koordynowanie wszelkich procesów związanych z rejestracją, zbyciem, nabyciem oraz innych czynności administracyjnych w Urzędach Państwowych,
 • Organizowania na zlecenie Zleceniodawcy sprzedaży Jego pojazdów,
 • Koordynowanie obsługi etoll / autopay / szeroko pojętej telematyki z kontrolą i raportowaniem

Perfekt Flota Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

email: info@perfektflota.pl
tel. 22 188 12 70

Dane firmy:

NIP: 5272554726
REGON: 141128660

Kapitał zakładowy: 170 000,00 zł
KRS: 0000289189